Maanthema voor Thuisonderwijs: Wetten & Regels
24 april 2021 

Maanthema voor Thuisonderwijs: Wetten & Regels

Maanthema voor Thuisonderwijs: Wetten & Regels

Elke maancyclus start ik de volle maan met een nieuw thema en doorloop dit met de fasen van de maan: Volle maan, laatste kwartier, nieuwe maan en eerste kwartier. Om met de volgende volle maan weer een nieuw thema te starten. Maanthema’s worden intuïtief gekozen op basis van het seizoen, de soort maan en het teken waar de maan in staat.

Volgend maanthema: Wetten & Regels

Het volgende maanthema loopt van 27 April 2021 t/m 25 Mei 2021 en gaat over wetten en regels. De volle maan van 27 April is de maan van het ontwaken en staat voor de wedergeboorte.  Ik benader thema’s altijd op een holistische & unieke manier. In dit maanthema gaan we het namelijk uitgebreid hebben over de praktische kant, door bijv, te  onderzoeken en informeren over het geboortetrust & de internationale rechten van de mens.

Andere onderbelichte wetten zijn de zeven wetten van het universum. Zo belangrijk, want hoe de wereld werkt is gebaseerd rondom deze wetten en toch leren wij dit niet aan onze kinderen.  Deze wet is eigenlijk maar 1 wet. Omdat wij deze ene wet waarschijnlijk niet kunnen bevatten met ons driedimensionale brein, is deze wet opgedeeld in 7 wetten.

Geboortetrust aanvaarden

Je Geboortetrust aanvaarden gaat over het autonoom verklaren van jezelf als mens, juridisch gezien dan. In principe word je natuurlijk als vrij mens geboren, maar vanaf het moment van aangifte na de bevalling wordt er voor jou een rekening geopend. Je geeft eigenlijk niet je kind aan, maar de nageboorte: de placenta. Door de erfrechtelijke documenten in te vullen en jezelf als enige erfgenaam van die nageboorte te melden, word je juridisch weer autonoom. Hiermee doe je geen afstand van je rechten, echter, ben je juridisch gezien geen ‘ding’ meer en daardoor hoef jij als enige erfgenaam aan bepaalde plichten niet te voldoen. Jezelf autonoom verklaren is wel degelijk iets anders als soevereiniteit vergaren, dat gaat nog weer een stap verder.

Nu was daarvoor een uitgebreide tutorial online, over hoe en wat je precies moet doen, waar je het naartoe moet sturen. Deze zijn nu offline helaas, voor mij wordt het ‘behandelen’ van dit onderwerp dan nog dringender, omdat ik weet dat er meerdere ouders in hetzelfde schuitje zitten als ik: een kind wel al ingeschreven op school, maar je wil graag thuisonderwijs geven.

Er zijn ook nog andere mogelijkheden en wegen te bewandelen. Als je daar meer over wilt weten, verwijs ik je door naar mijn uitgebreide blog: Thuisonderwijs in Nederland, hoe regel je dat?

Internationale Rechten van de Mens

Ja, want die zijn er, maar je hoort er eigenlijk vrij weinig over. Ik heb ze tijdens mijn schooltijd nooit gezien, ook niet bij maatschappijleer. Hoewel dit eigenlijk mega belangrijk is. Zodat je kennis hebt van hoe de rechtssystemen werken en dus ook weet wanneer er dingen gaande zijn die niet kloppen. (Zoals in deze tijd) Deze universele rechten van de mens zijn universeel en staan boven alles.

De rechten van de mens is opgericht in samenspraak met 18 leden, waarbij Mevrouw Eleonoor Roosevelt de drijfveer was.

Een belangrijke aanpassing, waar de vrouwen zich hard voor hebben gemaakt is van artikel 1:

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Zij hebben ervoor gezorgd dat er: Alle mensen worden staat, i.p.v. Alle mannen worden ….. Groot verschil.

In totaal zijn er 30 artikelen en ik zal je zeggen dat er op dit moment heel veel mensenrechten worden geschonden.

Hier kun je nog artikel 2 t/m 5 lezen:

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Voor de rest van de artikelen kun je terecht op de officiële website van het collega voor de rechten van de mens. 

Geschonden rechten

Zie jij welke rechten er op dit moment allemaal worden geschonden? In naam van de ‘volksgezondheid’? Juist, van bovenstaande artikelen worden op dit moment in ieder geval artikel 3, 4 & 5 geschonden. Ons recht van vrijheid wordt afgepakt, we worden in slavernij gehouden (al langer dan dit jaar)  en er zijn in Nederland heel veel mensen die op een onmenselijke en onterende manier worden behandeld. In alle fronten, in de zorg, op school, politieagenten, journalisten, moeders, vaders. Alle leeftijden, afkomsten, welk beroep je ook hebt. En daar ligt ook onze kracht, om dit te herkennen. Dat heel veel van ons bespeeld worden en dat iedereen altijd de keus heeft dit anders te doen.

Op dit moment begeven we ons steeds meer richting slavernij. Als het sociale creditsysteem zijn intrede zou doen dan zijn we eigenlijk moderne slaven geworden. Blijkbaar is het voor de rijksten onder ons niet van belang dat er mensenrechten worden geschonden.

Deze video brengt wel een beetje verlichting en legt ook wat beter uit wat er momenteel eigenlijk écht aan de hand is.

Inspirerende woorden, ook wat hij zegt aan het eind geeft hoop en daar wil ik graag op aanhaken, door over te gaan op de wetten van het universum.

Wat zijn de zeven wetten van het universum?

De wetten van het universum zie je overal terug. Het zijn de wetten waaraan je niet kunt ontsnappen. Het maakt niet uit, waar, hoe, in welke vorm en op wat voor moment je je in het universum begeeft, ze zijn er. Als een soort structuur voor de opbouw van het universum.

Omdat wij als mensen – levende in de 3de dimensie – niet kunnen omvatten wat de wet doet, is de wet van het universum opgedeeld in zeven wetten. Zodat wij ze kunnen begrijpen. Om ze echt te doorleven is er door oude culturen een ‘initiatiepad’ gemaakt, om deze wetten te kunnen integreren in ons leven en om een god of godin op aarde te worden. De bedoeling is dan ook om één te worden met deze wetten, aangezien we er niet aan kunnen ontsnappen.  Elke wet is ook verbonden met een van de zeven hoofd chakra’s.

Het omschrijven van de wetten is niet het meest eenvoudig. Neem niet alles voor waar aan wat ik hier schrijf, ontdek vooral je eigen waarheid en doe vooral verder onderzoek! Bijvoorbeeld door het lezen van de boeken over dit thema, die je kan terugvinden in dit blog.

KruinchakraWet 1: De wet van de Eenheid

Deze wet gaat over  de eenheid, alles begint daar en komt daar weer naartoe terug. Het is ook wel de wet die te maken heeft met onze gedachten. Elke gedachte die we denken, of projecteren, visualiseren wordt uiteindelijk waarheid. Het is de eerste wet van het universum en de wet die al het andere creëert. Deze wet is verbonden met ons kruinchakra, het chakra dat de verbinding legt tussen jou en het universum. Het kruinchakra kun je voor je zien als een bloem met duizend bladeren.

Alles wat je leeft, is dat wat je gelooft. Alles wat je ervaart, is dat wat je denkt. Het is veel meer dan alleen wat je denkt. Je mind is wie je bent.

Deze wet is dat wat je bent, niet dat wat je denk te willen zijn.

Derde oog chakra

Wet 2: De wet van de overeenkomst

Deze wet is verbonden met het chakra van het derde oog. Alles wat buiten jou is creëert jouw binnenwereld en alles wat er in jouw binnenwereld leeft, creëert je buitenwereld. De manier waarop je dit kunt zien, is door de overeenkomst, de correspondentie. Hierdoor kun jij ervaren en beleven wie jij werkelijk bent. Daarom hebben we twee ogen, oren en tweeneusgaten nodig. Om zowel het ‘negatieve’ als het ‘positieve’ te kunnen zien.

De perfectie van de realiteit is de imperfectie.

Keelchakra

Wet 3: De wet van de trilling

Deze wet is verbonden met ons keel chakra en doet ons beseffen dat alles met elkaar verbonden is door trilling, door vibratie. De realiteit in onszelf en buiten ons is verbonden met de vibratie. Deze trilling helpt dan ook voor het creëren van de overeenkomst. Als je een leven leeft in een lage vibratie, krijg je een lage vibratie terug. Heb je een hoge vibratie, krijg je een ‘hoge’ trilling terug.

Het woord is wat schept. Het is dan ook goed je niet alleen bewust te zijn van wat je zegt, maar ook met welke intentie en hoé je woorden uitspreekt.

hartchakraWet 4: De wet van het ritme

Ook wel: de wet van de Liefde. Deze wet is verbonden met ons hartchakra of in het sanskriet: anahata genoemd. Het Ritme is daarbij sterk verbonden met de vibratie. Hoe ‘vaak’ je een trilling uitstuurt is het ritme wat je ervaart in het universum. Je kan het voor je zien als een sinus (of cosinus). Je gaat van ‘positief’ naar ‘negatief’, van ‘negatief’ naar ‘positief’. Van binnen naar buiten en weer terug naar binnen en buiten.

Hoe sneller je ritme, hoe sneller je door deze fasen heen gaat. Als je in een lage trilling zit duurt het lang voordat je van A naar B gaat. (Of weer terugkeert naar de x-as) Terwijl als je dus in een hoge trilling zit duurt dit juist veel korter. Vandaar ook dat het lang duurt als je je verveelt of als je iets niet leuk vind: want dan zit je in een lage trilling.

De kunst is om de harmonie te vinden in het ritme, jou ritme.

Zonnevlecht chakraWet 5: De wet van oorzaak & gevolg

De wet van oorzaak & gevolg is verbonden met je zonnevlecht. Deze wet is ook sterk verbonden met de voorgaande wetten. Hier gaat het er vooral om dat alles wat je doet een gevolg heeft. Elk gevolg heeft een oorzaak en elke oorzaak een gevolg. En dan komt je terecht bij een van mijn levensmotto’s: Toeval bestaat niet.

Je kan dit ook wel de wet van de verantwoordelijkheid noemen. Door te kijken naar je leven en jezelf af te vragen: wanneer is dit begonnen? Wanneer heb ik dit ‘gemaakt’?

‘Elke kogel die je afvuurt, komt ooit weer terug’

– vrij overgenomen uit het boek van Christina, deel 1

Heiligbeen chakraWet 6: De wet van polariteit

Deze wet is verbonden met ons hoofdchakra van het heiligbeen. Polariteit is niet iets negatiefs. Polariteit helpt ons om van het ene punt naar het andere te komen. De polariteit maakt onze wereld wat het is, het creëert ons.

Kijk maar naar ons DNA. Zonder polariteit zou ons DNA niet bestaan. Ons DNA is opgebouwd uit vier nucleotiden: adenine of A, thymine, of T, guanine of G en cytosine of C. Waarbij A & T en G & C steeds ‘tegenover elkaar zijn’. Deze nucleotiden zijn verbonden met elkaar door waterstofbruggen; die alleen kunnen ontstaan door een negatief geladen deeltje en een positief geladen deeltje. Ik vind biologie heel erg leuk, vandaar dit stukje 🙂 .

Zie polariteit als een manier om voorwaarts te gaan.

WortelchakraWet 7: De wet van de Dynamische Balans

Deze wet is verbonden met ons wortel chakra. En laat ons zien dat alles in het universum gegenereerd wordt door de polariteit; mannelijk & vrouwelijk, positief & negatief zijn dus nodig om ons te ontwikkelen. In andere woorden kun je dit omschrijven als de dynamische balans, die niet een verhouding heeft van 1:1 is, echter in de verhouding van de welbekende gulden snede. Terug te vinden op vele plaatsen.

Het betekent ook dat alles in het universum opnieuw en opnieuw geboren wordt. Niets gaat ooit echt dood. Het transformeert constant en schept nieuwe realiteiten.

Elke seconde creëren wij nieuwe realiteiten.

Toepassen van de zeven wetten van het universum

Door het toepassen van deze wetten kun je steeds meer in lijn zijn met de wetten van het universum. Om dit te checken bij jezelf kun je elk chakra, of elke orgaan dat gekoppeld is aan dat chakra nagaan. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld de vraag stellen voor je keel chakra: Spreek ik mijn waarheid? Uit ik wat ik voel?

Heb je last van je hart, kun je je afvragen of jij in jouw ritme leeft. Is de energie van jouw hart coherent met jouw waarheid? Ervaar je genoeg eigenliefde?

En zo kun je nog veel verder de diepte in gaan.

Vind je dit tof en zou je graag meer de diepte in willen? Dan nodig ik je van harte uit voor het maanthema wetten & regels. Vanaf 1 juni verkrijgbaar als los te kopen thema, op dit moment loopt het nog.

Bronnen/Inspiratie

  • Tijdschrift de spirituele wereld, jaargang 4, nummer 11
  • Christina’s boeken.
  • De video ‘Seven laws of the universe’, gehost door Matthias de Stefano. Te vinden op Gaia.
  • Mijn eigen ervaring
  • Dit artikel over de zeven wetten van het universum.
Over de schrijver
Een jonge mama van drie gezellige en leuke jongens (0, 5 en 6 jaar oud) die met veel liefde en passie thuisonderwijs geeft. Met haar blogs geeft Yoshi inspiratie voor thuisonderwijzers & praktische tips voor ouders die met thuisonderwijs willen beginnen. Ook met juridische vragen kun je bij haar terecht.
Reactie plaatsen